Negru Elisabeta

Expert Contabil

Expert contabil

Persoana care dobandeste calitatea de expert contabil potrivit prevederilor Ordonantei nr. 65/1994 in ceea ce priveste organizarea de expertiza contabila si contabililor autorizati, are dreptul de a conduce si de a organiza contabilitatea, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.

Dobandirea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat se realizeaza in urma unui examen de admitere, efectuarea unui stagiu de 3 ani de zile si sustinerea unui alt examen, de aptitudini, la finele stagiului. Un expert contabil sau un contabil autorizat trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a se putea prezenta la examen, si anume:

  • Capacitate deplina de exercitiu
  • Studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii
  • Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale;

Operatiunile care pot fi executate de un expert contabil pentru persoanele fizice sau juridice sunt:

 
  • Tinerea evidentei contabile
  • Intocmirea si verificarea de situatii financiare
  • Acordarea de asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii
  • Efectuarea de analize economico-financiare
  • Efectuarea de expertize contabile
  • Asistenta de specialitate pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale

Expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Expertii contabili nu pot efectua pentru terti lucrarile conform cu profesia lor, in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

contagalati@yahoo.com

email personal